Tekste mësimore

Gjeografia 6Gjeografia 6

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-128-92-8
72 faqe
Çmimi 208 lekë
Gjeografia 7Gjeografia 7

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-23-2
136 faqe
Çmimi 295 lekë
Gjeografia 8Gjeografia 8

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-53-9
144 faqe
Çmimi 274 lekë
Gjeografia 9Gjeografia 9

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka, Asllan Pushka

ISBN 978-99943-43-79-9
136 faqe
Çmimi 279 lekë
Gjeografia 10Gjeografia 10

Vasil Kristo, Skënder Sala

ISBN 978-9928-201-26-3
184 faqe
Çmimi 381 lekë


Shiko Online
Gjeografia 11Gjeografia 11

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-9928-201-61-4
192 faqe
Çmimi 509 lekë


Shiko Online
Gjeografia 12 bërthamëGjeografia 12 bërthamë

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-99956-29-88-5
192 faqe
Çmimi 333 lekë
Gjeografia 12 me zgjedhjeGjeografia 12 me zgjedhje

Bilal Draçi, Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka, Merita Koka

ISBN 978-9928-128-04-1
160 faqe
Çmimi 333 lekë
Historia 4Historia 4

Vilson Kuri, Roland Gjini

ISBN 978-99943-43-26-3
64 faqe
Çmimi 126 lekë
Historia 6Historia 6

Llambro Filo
Mamica Thanati

ISBN 978-9928-128-93-5
72 faqe
Çmimi 208 lekë
Historia 8Historia 8

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-54-6
144 faqe
Çmimi 276 lekë
Historia 9Historia 9

Llambro Filo, Fatmira Mulliçi

ISBN 978-9928-128-15-7
136 faqe
Çmimi 274 lekë
Historia 10Historia 10

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-28-7
175 faqe
Çmimi 409 lekë


Shiko Online
Historia 11Historia 11

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-201-63-8
160 faqe
Çmimi 326 lekë


Shiko Online
TIK 6TIK 6

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-128-95-9
72 faqe
Çmimi 208 lekë
TIK 7TIK 7

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-21-8
72 faqe
Çmimi 218 lekë
TIK 8TIK 8

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-59-1
84 faqe
Çmimi 250 lekë
Informatika 9Informatika 9

Frederik Shalësi, Beqir Hoxha

ISBN 978-99956-29-64-9
96 faqe
Çmimi 173 lekë
TIK 10TIK 10

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-30-0
153 faqe
Çmimi 399 lekë


Shiko Online
TIK 11TIK 11

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-62-1
96 faqe
Çmimi 245 lekë


Shiko Online
Tik 11 me zgjedhjeTik 11 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-64-5
80 faqe
Çmimi 317 lekë


Shiko Online
Tik 12 me zgjedhjeTik 12 me zgjedhje

Frederik Shalësi

ISBN 978-99956-29-84-7
80 faqe
Çmimi 212 lekë
Matematika 3Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-55-3
120 faqe
Çmimi 458 lekë
Fletore Pune Matematika 3Fletore Pune Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-51-5
120 faqe
Çmimi 257 lekë
Matematika 7Matematika 7

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-20-1
288 faqe
Çmimi 511 lekë
Fletore Pune Matematika 7Fletore Pune Matematika 7

Margaret Thornton
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-25-6
200 faqe
Çmimi 296 lekë
Matematika 8Matematika 8

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-56-0
296 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Matematika 8Fletore Pune Matematika 8

Andrew Manning
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-52-2
160 faqe
Çmimi 325 lekë
Dituri Natyre 1Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-128-96-6
96 faqe
Çmimi 306 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 1Fletore Pune Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-66-9
88 faqe
Çmimi 250 lekë
Dituri Natyre 3Dituri Natyre 3

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-201-48-5
112 faqe
Çmimi 300 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 3Fletore Pune Dituri Natyre 3

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-50-8
80 faqe
Çmimi 250 lekë
Biologjia 6Biologjia 6

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-128-97-3
74 faqe
Çmimi 208 lekë
Fletore Pune Biologjia 6Fletore Pune Biologjia 6

Fatbardh Sokoli

ISBN 978-9928-201-08-9
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Biologjia 7Biologjia 7

Darren Forbes | Ann Fullick | Lawrie Ryan
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-24-9
96 faqe
Çmimi 269 lekë
Fletore Pune Biologjia 7Fletore Pune Biologjia 7

Ann Fullick | Kevin Lancaster | Mike Wooster
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-22-5
56 faqe
Çmimi 130 lekë
Biologjia 8Biologjia 8

Darren Forbes | Ann Fullick | Lawrie Ryan | Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris

ISBN 978-9928-201-47-8
80 faqe
Çmimi 300 lekë
Fletore Pune Biologjia 8Fletore Pune Biologjia 8

Richard Fosbery | Ann Fullick | Kevin Lancaster
Viv Newman | Roger Norris | Lawrie Ryan | Mike Wooster

ISBN 978-9928-201-49-2
32 faqe
Çmimi 247 lekë
Aftësim Teknologjik 6Aftësim Teknologjik 6

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-128-94-2
74 faqe
Çmimi 138 lekë
Qytetaria 3Qytetaria 3

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-57-7
68 faqe
Çmimi 220 lekë
Qytetaria 8Qytetaria 8

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-58-4
72 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-10-2
68 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-33-1
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-74-4
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-11-9
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-34-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-75-1
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-35-5
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-76-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë