Materiale ndihmëse

Fletore pune Gjeografia 6Fletore pune Gjeografia 6

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-05-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore pune Gjeografia 7Fletore pune Gjeografia 7

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-31-7
81 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore Pune Gjeografia 8Fletore Pune Gjeografia 8

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-69-0
72 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore pune Gjeografia 9Fletore pune Gjeografia 9

Genc Trandafili

ISBN 978-99943-43-89-8
96 faqe
Çmimi 300 lekë
Harta Memece Gjeografia 6Harta Memece Gjeografia 6

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-04-1
24 faqe
Çmimi 150 lekë
Harta Memece Gjeografia 7Harta Memece Gjeografia 7

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-27-0
25 faqe
Çmimi 150 lekë
Hartë Memece Gjeografia 8Hartë Memece Gjeografia 8

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-65-2
32 faqe
Çmimi 150 lekë
Harta Memece Gjeografia 9Harta Memece Gjeografia 9

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-99943-43-90-4
32 faqe
Çmimi 150 lekë
Atlas Praktik Gjeografia 10Atlas Praktik Gjeografia 10

Genc Trandafili, Vasil Kristo

ISBN 978-9928-201-67-6
72 faqe
Çmimi 300 lekë
Atlas Praktik Gjeografia 11Atlas Praktik Gjeografia 11

Genc Trandafili, Perikli Qiriazi

ISBN 978-9928-201-68-3
112 faqe
Çmimi 300 lekë
Atlas Praktik Gjeografia 12Atlas Praktik Gjeografia 12

Genc Trandafili

ISBN 978-99956-29-96-0
112 faqe
Çmimi 300 lekë
Atlas Gjeografik i Shqipërisë dhe TrevaveAtlas Gjeografik i Shqipërisë dhe Trevave

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-99956-29-44-1
32 faqe
Çmimi 300 lekë
Fletore pune Historia 4Fletore pune Historia 4

Vilson Kuri, Roland Gjini

ISBN 978-99943-43-39-3
32 faqe
Çmimi 200 lekë
Fletore pune Historia 6Fletore pune Historia 6

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-06-5
52 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore Pune Historia 8Fletore Pune Historia 8

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-71-3
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore pune Historia 9Fletore pune Historia 9

Fatmira Mulliçi

ISBN 978-9928-128-25-6
72 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore Pune Matematika 1+Fletore Pune Matematika 1+

Diana Starja, Zenepe Shkoza

ISBN 978-9928-201-14-0
128 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Matematika 2+Fletore Pune Matematika 2+

Diana Starja, Zenepe Shkoza

ISBN 978-9928-201-41-6
128 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Matematika 3Fletore Pune Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-51-5
120 faqe
Çmimi 257 lekë
Fletore Pune Matematika 3+Fletore Pune Matematika 3+

Diana Starja, Zenepe Shkoza

ISBN 978-9928-201-70-6
104 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Matematika 6+Fletore Pune Matematika 6+

Diana Starja, Zenepe Shkoza

ISBN 978-9928-201-32-4
137 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Matematika 7Fletore Pune Matematika 7

Margaret Thornton
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-25-6
200 faqe
Çmimi 296 lekë
Fletore Pune Matematika 7+Fletore Pune Matematika 7+

Diana Starja, Zenepe Shkoza

ISBN 978-9928-201-72-0
120 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Matematika 8Fletore Pune Matematika 8

Andrew Manning
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-52-2
160 faqe
Çmimi 325 lekë
Fletore Pune Matematika 8+Fletore Pune Matematika 8+

Diana Starja, Zenepe Shkoza

ISBN 978-9928-201-73-7
120 faqe
Çmimi 500 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 1Fletore Pune Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-66-9
88 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 3Fletore Pune Dituri Natyre 3

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-50-8
80 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore Pune Biologjia 6Fletore Pune Biologjia 6

Fatbardh Sokoli

ISBN 978-9928-201-08-9
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Fletore Pune Biologjia 7Fletore Pune Biologjia 7

Ann Fullick | Kevin Lancaster | Mike Wooster
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-22-5
56 faqe
Çmimi 130 lekë
Fletore Pune Biologjia 8Fletore Pune Biologjia 8

Richard Fosbery | Ann Fullick | Kevin Lancaster
Viv Newman | Roger Norris | Lawrie Ryan | Mike Wooster

ISBN 978-9928-201-49-2
32 faqe
Çmimi 247 lekë
Fletore Pune Aftësim Teknologjik 7Fletore Pune Aftësim Teknologjik 7

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-201-29-4
50 faqe
Çmimi 250 lekë