Tekste mësimore

Gjeografia 6Gjeografia 6

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-128-92-8
72 faqe
Çmimi 234 lekë
Gjeografia 7Gjeografia 7

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-23-2
136 faqe
Çmimi 331 lekë
Gjeografia 8Gjeografia 8

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

ISBN 978-9928-201-53-9
144 faqe
Çmimi 309 lekë
Gjeografia 9Gjeografia 9

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-9928-201-94-2
144 faqe
Çmimi 314 lekë
Gjeografia 10Gjeografia 10

Vasil Kristo, Skënder Sala

ISBN 978-9928-201-26-3
184 faqe
Çmimi 429 lekë


Shiko Online
Gjeografia 11Gjeografia 11

Perikli Qiriazi, Dhimitër Doka

ISBN 978-9928-201-61-4
192 faqe
Çmimi 572 lekë


Shiko Online
Gjeografia 12 me zgjedhjeGjeografia 12 me zgjedhje

Bilal Draçi, Dhimitër Doka, Perikli Qiriazi

ISBN 978-9928-272-01-1
248 faqe
Çmimi 884 lekë


Shiko Online
Historia 4Historia 4

Roland Gjini, Liljana Melani (Gjini)

ISBN 978-9928-201-95-9
72 faqe
Çmimi 154 lekë
Historia 5Historia 5

Roland Gjini, Albana Shëngjergji

ISBN 978-9928-272-26-3
72 faqe
Çmimi 351 lekë
Historia 6Historia 6

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-128-93-5
72 faqe
Çmimi 234 lekë
Historia 8Historia 8

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-54-6
144 faqe
Çmimi 311 lekë
Historia 9Historia 9

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-201-89-8
136 faqe
Çmimi 328 lekë
Historia 10Historia 10

Llambro Filo, Mamica Thanati

ISBN 978-9928-201-28-7
175 faqe
Çmimi 459 lekë


Shiko Online
Historia 11Historia 11

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-201-63-8
160 faqe
Çmimi 367 lekë


Shiko Online
Historia 12 me zgjedhjeHistoria 12 me zgjedhje

Llambro Filo, Etleva Nita, Merita Bozha

ISBN 978-9928-272-02-7
272 faqe
Çmimi 866 lekë


Shiko Online
TIK 4TIK 4

Etleva Smaçi, Ana Katerina Pikuli

ISBN 978-9928-201-98-0
72 faqe
Çmimi 387 lekë
TIK 5TIK 5

Etleva Smaçi, Ana Katerina Pikuli

ISBN 978-9928-272-22-5
72 faqe
Çmimi 357 lekë
TIK 6TIK 6

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-128-95-9
72 faqe
Çmimi 234 lekë
TIK 7TIK 7

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-21-8
72 faqe
Çmimi 245 lekë
TIK 8TIK 8

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-59-1
84 faqe
Çmimi 282 lekë
TIK 9TIK 9

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-85-0
76 faqe
Çmimi 287 lekë
TIK 10TIK 10

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-30-0
153 faqe
Çmimi 448 lekë


Shiko Online
TIK 11TIK 11

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-62-1
96 faqe
Çmimi 275 lekë


Shiko Online
TIK 11 me zgjedhjeTIK 11 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-201-64-5
80 faqe
Çmimi 356 lekë


Shiko Online
TIK 12 me zgjedhjeTIK 12 me zgjedhje

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

ISBN 978-9928-272-03-4
144 faqe
Çmimi 663 lekë


Shiko Online
Matematika 3Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-55-3
120 faqe
Çmimi 515 lekë
Fletore Pune Matematika 3Fletore Pune Matematika 3

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-51-5
120 faqe
Çmimi 289 lekë
Matematika 4Matematika 4

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-81-2
136 faqe
Çmimi 550 lekë
Fletore Pune Matematika 4Fletore Pune Matematika 4

Karen Morrison

ISBN 978-9928-201-82-9
128 faqe
Çmimi 323 lekë
Matematika 5Matematika 5

Karen Morrison

ISBN 978-9928-272-27-0
144 faqe
Çmimi 542 lekë
Fletore Pune Matematika 5Fletore Pune Matematika 5

Karen Morrison

ISBN 978-9928-272-28-7
136 faqe
Çmimi 324 lekë
Matematika 7Matematika 7

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-20-1
288 faqe
Çmimi 574 lekë
Fletore Pune Matematika 7Fletore Pune Matematika 7

Margaret Thornton
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-25-6
200 faqe
Çmimi 333 lekë
Matematika 8Matematika 8

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-56-0
296 faqe
Çmimi 562 lekë
Fletore Pune Matematika 8Fletore Pune Matematika 8

Andrew Manning
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-52-2
160 faqe
Çmimi 366 lekë
Matematika 9Matematika 9

Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-83-6
336 faqe
Çmimi 608 lekë
Fletore Pune Matematika 9Fletore Pune Matematika 9

Margaret Thornton
Patrick Kivlin | Sue Pemberton | Paul Winters

ISBN 978-9928-201-84-3
208 faqe
Çmimi 387 lekë
Aftësim Teknologjik 4Aftësim Teknologjik 4

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-272-05-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Aftësim Teknologjik 5Aftësim Teknologjik 5

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-272-29-4
72 faqe
Çmimi 250 lekë
Aftësim Teknologjik 6Aftësim Teknologjik 6

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

ISBN 978-9928-128-94-2
74 faqe
Çmimi 155 lekë
Dituri Natyre 1Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-128-96-6
96 faqe
Çmimi 344 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 1Fletore Pune Dituri Natyre 1

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-66-9
88 faqe
Çmimi 316 lekë
Dituri Natyre 3Dituri Natyre 3

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-201-48-5
112 faqe
Çmimi 337 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 3Fletore Pune Dituri Natyre 3

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-50-8
80 faqe
Çmimi 282 lekë
Dituri Natyre 4Dituri Natyre 4

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-201-90-4
144 faqe
Çmimi 418 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 4Fletore Pune Dituri Natyre 4

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-201-91-1
96 faqe
Çmimi 284 lekë
Dituri Natyre 5Dituri Natyre 5

Terry Hudson | Alan Haigh | Debbie Roberts | Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-272-23-2
152 faqe
Çmimi 417 lekë
Fletore Pune Dituri Natyre 5Fletore Pune Dituri Natyre 5

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-272-24-9
100 faqe
Çmimi 299 lekë
Biologjia 6Biologjia 6

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

ISBN 978-9928-128-97-3
74 faqe
Çmimi 234 lekë
Fletore Pune Biologjia 6Fletore Pune Biologjia 6

Terry Hudson, Debbie Roberts

ISBN 978-9928-272-04-1
56 faqe
Çmimi 209 lekë
Biologjia 7Biologjia 7

Darren Forbes | Ann Fullick | Lawrie Ryan
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-24-9
96 faqe
Çmimi 302 lekë
Fletore Pune Biologjia 7Fletore Pune Biologjia 7

Ann Fullick | Kevin Lancaster | Mike Wooster
Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris | Redaktor: Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-22-5
56 faqe
Çmimi 146 lekë
Biologjia 8Biologjia 8

Darren Forbes | Ann Fullick | Lawrie Ryan | Richard Fosbery | Viv Newman | Roger Norris

ISBN 978-9928-201-47-8
80 faqe
Çmimi 337 lekë
Fletore Pune Biologjia 8Fletore Pune Biologjia 8

Richard Fosbery | Ann Fullick | Kevin Lancaster
Viv Newman | Roger Norris | Lawrie Ryan | Mike Wooster

ISBN 978-9928-201-49-2
32 faqe
Çmimi 277 lekë
Biologjia 9Biologjia 9

Ann Fullick | Richard Fosbery | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-96-6
96 faqe
Çmimi 376 lekë
Fletore Pune Biologjia 9Fletore Pune Biologjia 9

Ann Fullick | Richard Fosbery | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-97-3
32 faqe
Çmimi 265 lekë
Fizika 9Fizika 9

Darren Forbes | Viv Newman | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-92-8
88 faqe
Çmimi 353 lekë
Fletore Pune Fizika 9Fletore Pune Fizika 9

Kevin Lancaster | Viv Newman | Lawrie Ryan

ISBN 978-9928-201-93-5
48 faqe
Çmimi 287 lekë
Qytetaria 3Qytetaria 3

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-57-7
68 faqe
Çmimi 247 lekë
Qytetaria 4Qytetaria 4

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-87-4
72 faqe
Çmimi 263 lekë
Qytetaria 8Qytetaria 8

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-58-4
72 faqe
Çmimi 282 lekë
Qytetaria 9Qytetaria 9

Merita Bozha, Etleva Nita

ISBN 978-9928-201-86-7
68 faqe
Çmimi 151 lekë
Muzika 1Muzika 1

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-13-3
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 2Muzika 2

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-14-0
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 3Muzika 3

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-15-7
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 4Muzika 4

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-16-4
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 5Muzika 5

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-272-30-0
48 faqe
Çmimi 250 lekë
Muzika 9Muzika 9

Agim Rrëza

ISBN 978-9928-201-88-1
64 faqe
Çmimi 269 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-10-2
68 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-33-1
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-74-4
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 4Edukim fizik, sporte dhe shëndet 4

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-08-9
64 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 5Edukim fizik, sporte dhe shëndet 5

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-25-6
52 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-11-9
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-34-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-75-1
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 9Edukim fizik, sporte dhe shëndet 9

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-09-6
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-35-5
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-201-76-8
56 faqe
Çmimi 250 lekë
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 12Edukim fizik, sporte dhe shëndet 12

Redin Jegeni

ISBN 978-9928-272-10-2
56 faqe
Çmimi 250 lekë