Plane mësimore

Gjeografia

Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Shkenca e Tokës 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 11 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 12 bërthamë – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 12 me zgjedhje – Shkarko Ketu

Historia

Plani Mësimor Vjetor Historia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Historia 11 bërthamë  - Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 11 me zgjedhje  - Shkarko Ketu

Informatika

Plani Mësimor Vjetor Informatika 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Informatika 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Informatika 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Tik 10 bërthamë – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 10 me zgjedhje – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Fotografi & Fotoshop 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 11 bërthamë – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 11 me zgjedhje – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Tik 12 me zgjedhje – Shkarko Ketu