Plane mësimore

Gjeografi

Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 11 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Gjeografia 12 me zgjedhje – Shkarko Ketu

Histori

Plani Mësimor Vjetor Historia 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 5 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor Historia 10  – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 11  – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Historia 12 me zgjedhje  – Shkarko Ketu

TIK

Plani Mësimor Vjetor TIK 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 5 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 6 – Shkarko Ketu
CD materiale ndihmëse TIK 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 9 – Shkarko Ketu

Plani Mësimor Vjetor TIK 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 11 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 11 me zgjedhje – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor TIK 12 me zgjedhje – Shkarko Ketu

Matematikë

Plani Mësimor Vjetor Matematika 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 5 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Matematika 9 – Shkarko Ketu

Aftësim teknologjik

Plani Mësimor Vjetor Aftësim Teknologjik 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Aftësim Teknologjik 5 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Aftësim Teknologjik 6 – Shkarko Ketu

Dituri natyre

Plani Mësimor Vjetor Dituri Natyre 1 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Dituri Natyre 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Dituri Natyre 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Dituri Natyre 5 – Shkarko Ketu

Biologji

Plani Mësimor Vjetor Biologjia 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Biologjia 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Biologjia 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Biologjia 9 – Shkarko Ketu

Fizikë

Plani Mësimor Vjetor Fizika 9 – Shkarko Ketu

Qytetari

Plani Mësimor Vjetor Qytetaria 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Qytetaria 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Qytetaria 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Qytetaria 9 – Shkarko Ketu

Muzikë

Plani Mësimor Vjetor Muzika 1 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Muzika 2 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Muzika 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Muzika 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Muzika 5 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Vjetor Muzika 9 – Shkarko Ketu

Edukim fizik, sporte dhe shëndet

Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 4 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 5 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 9 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11 – Shkarko Ketu
Plani Mësimor Edukim fizik, sporte dhe shëndet 12 – Shkarko Ketu