Udhëzues për mësuesit

Gjeografi 6Udhëzues për mësuesit

Gjeografi 6
Udhëzues për mësuesit

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

70 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Gjeografia 7Udhëzues për mësuesit

Gjeografia 7
Udhëzues për mësuesit

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi

128 faqe
Çmimi 500 lekë

Shkarko Ketu
Gjeografia 10Udhëzues për mësuesit

Gjeografia 10
Udhëzues për mësuesit

Aurela Goce

192 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Gjeografia 11Udhëzues për mësuesit

Gjeografia 11
Udhëzues për mësuesit

Genc Trandafili

96 faqe
Çmimi 500 lekë

Shkarko Ketu
Gjeografia 12Udhëzues për mësuesit

Gjeografia 12
Udhëzues për mësuesit

Genc Trandafili

224 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Histori 6Udhëzues për mësuesit

Histori 6
Udhëzues për mësuesit

Llambro Filo, Mamica Thanati

70 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Historia 6,7,8,9Udhëzues për mësuesit

Historia 6,7,8,9
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi, Fatmira Mulliçi

296 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Historia 10Udhëzues për mësuesit

Historia 10
Udhëzues për mësuesit

Mamica Thanati

144 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
TIK 6Udhëzues për mësuesit

TIK 6
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

62 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
TIK 7Udhëzues për mësuesit

TIK 7
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi, Ilia Ninka

56 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Informatika 7, 8, 9Udhëzues për mësuesit

Informatika 7, 8, 9
Udhëzues për mësuesit

Frederik Shalësi, Etleva Smaçi

120 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
TIK 10Udhëzues për mësuesit

TIK 10
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaci

120 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
TIK 11 bërthamëUdhëzues për mësuesit

TIK 11 bërthamë
Udhëzues për mësuesit

Frederik Shalësi

48 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu
TIK 11 me zgjedhjeUdhëzues për mësuesit

TIK 11 me zgjedhje
Udhëzues për mësuesit

TIK 12 me zgjedhjeUdhëzues për mësuesit

TIK 12 me zgjedhje
Udhëzues për mësuesit

Frederik Shalësi

32 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu
Matematika 7Udhëzues për mësuesit

Matematika 7
Udhëzues për mësuesit

Diana Starja, Zenepe Shkoza

520 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Dituri Natyre 1Udhëzues për mësuesit

Dituri Natyre 1
Udhëzues për mësuesit

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

112 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Biologji 6Udhëzues për mësuesit

Biologji 6
Udhëzues për mësuesit

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw

96 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Biologji 7Udhëzues për mësuesit

Biologji 7
Udhëzues për mësuesit

Fatbardh Sololi

286 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Aftësim Teknologjik 6Udhëzues për mësuesit

Aftësim Teknologjik 6
Udhëzues për mësuesit

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi

54 faqe
Çmimi 500 lekë


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1Udhëzues për mësuesit

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni

79 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2Udhëzues për mësuesit

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni

72 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6Udhëzues për mësuesit

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni

77 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7Udhëzues për mësuesit

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni

72 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10Udhëzues për mësuesit

Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni

72 faqe
Çmimi 300 lekë


Shkarko Ketu