Udhëzues për mësuesit

Gjeografi 6Udhëzues për mësuesitGjeografi 6
Udhëzues për mësuesit

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi


Shkarko Ketu
Gjeografia 7Udhëzues për mësuesitGjeografia 7
Udhëzues për mësuesit

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi


Shkarko Ketu
Gjeografia 8Udhëzues për mësuesitGjeografia 8
Udhëzues për mësuesit

Agron Nishku, Kostandin Dhjamandi


Shkarko Ketu
Gjeografia 10Udhëzues për mësuesitGjeografia 10
Udhëzues për mësuesit

Aurela Goce


Shkarko Ketu
Gjeografia 11Udhëzues për mësuesitGjeografia 11
Udhëzues për mësuesit

Aurela Goce


Shkarko Ketu
Gjeografia 12Udhëzues për mësuesitGjeografia 12
Udhëzues për mësuesit

Genc Trandafili


Shkarko Ketu
Histori 6Udhëzues për mësuesitHistori 6
Udhëzues për mësuesit

Llambro Filo, Mamica Thanati


Shkarko Ketu
Historia 8Udhëzues për mësuesitHistoria 8
Udhëzues për mësuesit

Mamica Thanati


Shkarko Ketu
Historia 10Udhëzues për mësuesitHistoria 10
Udhëzues për mësuesit

Mamica Thanati


Shkarko Ketu
TIK 6Udhëzues për mësuesitTIK 6
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi, Ilia Ninka


Shkarko Ketu
Historia 11Udhëzues për mësuesitHistoria 11
Udhëzues për mësuesit

Etleva Nita, Merita Bozha


Shkarko Ketu
TIK 7Udhëzues për mësuesitTIK 7
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi, Ilia Ninka


Shkarko Ketu
TIK 8Udhëzues për mësuesitTIK 8
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi


Shkarko Ketu
TIK 10Udhëzues për mësuesitTIK 10
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaci


Shkarko Ketu
TIK 11 Udhëzues për mësuesitTIK 11
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi


Shkarko Ketu
TIK 11 me zgjedhjeUdhëzues për mësuesitTIK 11 me zgjedhje
Udhëzues për mësuesit

Etleva Smaçi


Shkarko Ketu
TIK 12 me zgjedhjeUdhëzues për mësuesitTIK 12 me zgjedhje
Udhëzues për mësuesit

Frederik Shalësi


Shkarko Ketu
Matematika 3Udhëzues për mësuesitMatematika 3
Udhëzues për mësuesit

Zenepe Shkoza, Diana Starja, Violeta Kuqi


Shkarko Ketu
Matematika 7Udhëzues për mësuesitMatematika 7
Udhëzues për mësuesit

Diana Starja, Zenepe Shkoza


Shkarko Ketu
Matematika 8Udhëzues për mësuesitMatematika 8
Udhëzues për mësuesit

Diana Starja, Zenepe Shkoza


Shkarko Ketu
Dituri Natyre 1Udhëzues për mësuesitDituri Natyre 1
Udhëzues për mësuesit

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw


Shkarko Ketu
Dituri Natyre 3Udhëzues për mësuesitDituri Natyre 3
Udhëzues për mësuesit

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw


Shkarko Ketu
Biologji 6Udhëzues për mësuesitBiologji 6
Udhëzues për mësuesit

Terry Hudson, Alan Haigh, Debbie Roberts, Geraldine Shaw


Shkarko Ketu
Biologji 7Udhëzues për mësuesitBiologji 7
Udhëzues për mësuesit

Fatbardh Sololi


Shkarko Ketu
Biologji 8Udhëzues për mësuesitBiologji 8
Udhëzues për mësuesit

Fatbardh Sololi


Shkarko Ketu
Aftësim Teknologjik 6Udhëzues për mësuesitAftësim Teknologjik 6
Udhëzues për mësuesit

Albana Pelivani, Emirjeta Luzi


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 1Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 1
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 2Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 2
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 3Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 3
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 6Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 6
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 7Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 7
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 8Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 8
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 10Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 10
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Edukim fizik, sporte dhe shëndet 11Udhëzues për mësuesitEdukim fizik, sporte dhe shëndet 11
Udhëzues për mësuesit

Redin Jegeni


Shkarko Ketu
Qytetari 3Udhëzues për mësuesitQytetari 3
Udhëzues për mësuesit

Merita Bozha, Etleva Nita


Shkarko Ketu
Qytetari 8Udhëzues për mësuesitQytetari 8
Udhëzues për mësuesit

Merita Bozha, Etleva Nita


Shkarko Ketu